spurga

spurga
spùrga sf. (1) Š, NdŽ, LD215(Škn, Lp, Ds), spurgà (3) Rtr, ; Ser žr. spurgas: 1. Q278, Sut, Rp, , Vlkv, I226(Prl). LTR(Srd), Brž, Mrc, Vp Nuskink nuo apvynojų spùrgas J. Didelės spùrgos – kai avies lipa (uodegėlė) Jnš. Viršūnėlėn augsiu, aukštai spùrgas krausiu DrskD103. O kas šakelė – aukso spurgùžė, ant viršūnėlės raiba gegužė JV526. Kas man sukraus aukselio spurgeles? LTR(). Pasibraukiau apynėlio spurgẽlių vožniausių (d.) Asv. 2. N, [K], Amb, LTII433, Šakelė [su] daugel spurgų CII551. Vynmedžiai gavo spurgas brš. 3. Švyliai sidabro spurgomis pasidabino sp. Ant tėvo dvaro žalia liepa stovėjo, oi kas šakelė – aukso spurgelė (d.) Krsn. Toje liepelėj šimtas šakelių, kožnoj šakelėj aukso spurgelė BsO212. 4. medžio viršūnė: Jeigu varnos an pačios spurgẽlės, tai bus šalčiukas Grv. ^ Anas jau an pačios spùrgos ažlipo besigirdamas (be saiko giriasi) LKKXIII118 (Grv). 5. Kpč burbulas, purslas: Matai, kaip spurgos šoka ant vandens… Bus didelė audra į vakarą V.Krėv. Iš vandenio spùrgos eina Azr. 6. apvalus iškilimas, pūslė: Būt gera duona, ale kad išejo spùrgom Vrnv.rumbas, paputimas nuo kirčio: Kap ėmė anas jį mušt, tai net spùrgos šoka Arm. 7. Srj prk. lašas: Žiūrėk, kap jis sukaito: prakaitas net spùrgom rieda Lp. Spùrgos prakaito varva Drsk. Iškrito kelios spùrgos lietaus Knv. Ko neužsirėkė ant manęs, ka išlėjau spurgẽlę pieno Knv. Žalian medžian inpjauk – ir iššoks spùrga Rdš.riebalų lašas, akis sriuboje: Barščiai tokie riebūs – vienos spùrgos Lp. 8. A1886,112, prk. pagražinimo akutė: Vienoje šalyje prapuolė karaliui iš karūnos trys spurgos deimanto LTR(Mrj). Motule mano, širdele mano, aukselio žiedo spurgele (d.) Kb. 9. ppr. dem. maloninis epitetas: Motužėle, širdužėle, aukselio spurgele, neduok man pražūti, visą amželį ašarėles lieti V.Krėv. Lydi motulė širdelė, balto sidabro spurgelė (d.) Mrc. Tu mano spurgele, kam tu mane palikai? LTR(Rtn). Motinėle, aukso spurgele, kai tu numirsi, aš ateisiu pas tave an aukšto kalnelio Švn. 10. Mrj, Ss, Krsn, Švn, Rtn, Sn, Grz grąžto smaigalys, įvijos viršūnė: Nekraipyk grąžto, ba spùrgą nulauši begrąžydamas Srj. Negal įgręžti, spùrga suvisu sudilus Škn. Kas iš jo grąžto, kad jau be spùrgos Dkš. 11. bumbulas: Kepuriukė numegzta ir ant viršaus spùrga uždėta KzR.iš kailio susukta saga: Ištrūkinėjo visos spùrgos, nėr kuo susisagyt Grš. 12. LKAI139 girnų sukutis. 13. ppr. pl. Q309, CI1118, BzF175, žr. spurgas 6: Gobiau baltą šilko skarą su sidabro spurgužėlėm . Prie lanko galų pririšamos spalvotos spurgos . 14. žr. spurgas 8. | Vilnių spùrgos . Dangus buvo skaisčiai žydras su balzganų debesų spurgomis . 15. GK1934,87, kul. riebaluose virtas apvalus pyragaitis: Spurgų suvalgyk, kavos išgerk su pienu V.Bub.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • spurga — spùrga dkt. Varškė̃s spùrga …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • špurga — špùrga sf. (1) žr. spurga 2: Špùrgos didelės, maž bus obuolių Str …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurgavimas — spurgãvimas sm. (1) 1. refl. BTŽ pumpurų, spurgų leidimas. 2. → spurguoti 4: Užkaitink vandenį lig spurgãvimo Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurgauti — spurgauti, auja, ãvo intr. NdŽ 1. rinkti apynių spurgus. 2. ieškoti spurgų (pyragaičių) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurgas — spùrgas sm. (3) 1. SD132, R210, MŽ279, N, Kos59, J, RtŽ, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Sml, Pn, Vb, Pšl, Slm, Sdk apynio vaisius: Reikėt jau ir apynius braukt: spurgaĩ jau tokie dideli Paį. Apyniai jau pradeda leist spurgiukùs Šd. Ai, kiek spurgų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Финансы — Публичные финансы: Международные финансы Государственный бюджет Местный бюджет Частные финансы: Корпоративные финансы Финансы домохозяйств Финансовые рынки: Рынок денег Валютный рынок Фондовый рынок Срочный рынок Финанс …   Википедия

  • spurgatore — spur·ga·tó·re agg., s.m. BU 1. agg., che spurga, che serve a spurgare: tubo spurgatore 2. s.m., dispositivo o sostanza usata per spurgare 3. agg., s.m., che, chi spurga {{line}} {{/line}} DATA: 1574 …   Dizionario italiano

  • spurgo — s.m. [der. di spurgare ] (pl. ghi ). 1. a. [lo spurgare o l essere spurgato: lo s. dei bronchi, delle fogne ; lasciare le lumache a s. ] ▶◀ (non com.) spurgamento, spurgatura, [in riferimento a gola o bronchi] espettorazione. b. (estens.) [il… …   Enciclopedia Italiana

  • gana — ganà prv. Griẽbk dár vi̇eną spùrgą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšvykštuoti — intr. lengvai ateiti: Šit ir kunigas Spurga, lengva nertine kamža apsivilkęs, atšvykštuoja, įlipa į sakyklą J.Paukš. švykštuoti; atšvykštuoti; nušvykštuoti; pašvykštuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”